Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 18533

Utworzono dnia: 22.09.2017

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 14.01.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 14.01.2019, Administrator główny: Dodanie załącznika Plan zamówień publicznych na 2019
 • 20.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Informacja o wyborze
 • 14.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Informacja z otwarcia ofert
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 05.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załącznik n1 do 10
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 05.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w 2019 r.
 • 05.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Załącznik nr.1
 • 05.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • 05.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • 05.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej ,,LEŚNY'' w Zaskoczynie
 • 05.12.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Sukcesywne dostawy
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 18.01.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zestawienie zamówień publicznych na rok 2018
 • 18.01.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 18.01.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 18.01.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zestawienie zamówień publicznych na rok 2018
 • 10.01.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika dotyczy zapytania ofertowego na: Sukcesywne dostawy leków internistycznych i psychotropowych do Domu Pomocy Społecznej,, Leśny '' w Zaskoczynie do 31.12.2018 roku
 • 10.01.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 29.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 29.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 29.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
 • 21.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Wybranie oferty z zakresu ochrony i mienia.
 • 21.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Informacja z otwarciu ofert dotyczących wykonania usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
 • 05.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Załączniki w wersji edytowalnej - Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Domu Pomocy Społecznej ''Leśny" w Zaskoczynie
 • 04.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Domu Pomocy Społecznej ''Leśny" w Zaskoczynie
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Świadczenie usług ochrony osób i mienia Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • 04.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 24.10.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 24.10.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika DPS.272.12.2017.WR - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia
 • 24.10.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 24.10.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Modernizacja kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie
 • 22.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Ogłoszenie o unieważnienie postępowania
 • 22.09.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 22.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Unieważnienie przetargu na remont kuchni
 • 22.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Załączniki w wersji edytowalnej - 2-6,8,9 do SIWZ oraz załącznik nr 1 i 6 do wzoru umowy
 • 22.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa z rysunkami, przedmiar robót
 • 22.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika SIWZ wraz z załącznikami do zamówienia dotyczącego modernizacji kuchni w budynku DPS "Leśny" w Zaskoczynie »
 • 22.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Zamówienie - roboty budowlane - modernizacja kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie
 • 22.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Unieważnienie przetargu na remont kuchni
 • 22.09.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Zmiany w odłoszeniu
 • 22.09.2017, Administrator główny: Utworzenie zakładki Przetargi